Wiki

Qt-FtpSearcher

Версия: 0.0.1 (Qt 4.x)
Сайт: ссылка...
Лицензия: GPLv3
Qt-FtpSearcher Web UI in Opera

Описание:
Qt-FtpSearcher написан на Qt 4. В пакедже есть 2 бинарных файла: Qt-ftpsearcher и Qt-ftpsearcher-webui.